บริษัท นีโอน่า แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีภาษีอากรโดยผู้มากประสบการณ์กว่า 10 ปี ทั้งในวงการตรวจสอบบัญชีและการบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งการบริการด้านบัญชีรายเดือน ประกันสังคม การจดทะเบียนนิติบุคคล และการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้นท่านจะสามารถคาดหวังการบริการแบบ one stop service ได้จากเรา 

บริษัท นีโอน่า แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารโดยการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่จำเป็นต้องให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างเหมาะสมในช่วงแรก เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ โดยท่านจะได้รับคำเชิญให้เข้าประชุมเพื่อการวางแผนภาษีเมื่อแรกเข้ากับเรา เพื่อการเตรียมตัวสู่การเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงต่อไป

Login

Today20
Yesterday68
This week88
This month471
Total32396

Visitor Info

  • IP: 3.95.131.208
  • Operating System: Unknown

2019-12-10